Nükleer Tesis İşletenlere Sigorta Zorunluluğu

Nükleer tesis işleten tüzel kişilerin, nükleer faaliyetlere yönelik yetkilendirme almadan önce, nükleer hadiselerden kaynaklanan zararlara ilişkin hukuki sorumlulukları kapsamında sigorta yaptırmaları veya teminat göstermeleri gerekecek.

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca hazırlanan “Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nükleer tesis işleten tüzel kişinin nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumlulukları kapsamında yaptırmaları gereken sigortaya veya göstermeleri gereken teminata ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik kapsamında, nükleer tesis işleten kişi, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından faaliyetine ilişkin yetkilendirme yapılmadan önce, nükleer maddenin taşınmasına ilişkin izin verilmeden önce ve transit geçişin gerçekleşmesinden 30 gün önce nükleer tesis için sigorta yaptırmak veya teminat göstermek zorunda olacak.

İşleten, her nükleer tesis ve her taşıma faaliyeti için, nükleer maddelerin Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik alanında yapılacak ve Kurumun iznine tabi her transit geçişine yönelik olarak ilgili faaliyet süresince geçerli, yönetmelik ile belirlenen tutarda ve zamanda sigorta yaptırmak veya teminat göstermek ve sigorta ya da teminata ilişkin belgeyi Kuruma sunacak.

İşleten tarafından sunulan sigorta bedeli veya teminat tutarı, termal gücü 10 megavatın üzerinde olan nükleer reaktörler ile Kurum tarafından nükleer tesis işletmek için verilecek lisans öncesi yapılacak değerlendirme ile belirlenecek diğer nükleer tesisler için 700 milyon avro, bu kapsama girmeyen nükleer tesisler için 70 milyon avro ile sınırlı tutuldu.

Sigorta bedeli veya teminat tutarı, nükleer maddelerin taşınması için 80 milyon avro ve nükleer maddelerin transit geçişlerinde 80 milyon avro ile sınırlı olacak.

Sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğü yerine getirilmeden nükleer faaliyetin yürütülmesi halinde yaptırım uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir